top of page
grp-photo.jpg

Current Members

Dr. Hongyan Li

Research Associate

Dr. Ying Zhou

Postdoctoral Fellow

ysxia.jpg

Dr. Yushan Xia

Postdoctoral Fellow

Qianlan.jpg

Dr. Qianlan Fang

Postdoctoral Fellow

Miss. Jennifer, Yuen-Ting Wong

PhD Student

sywang.jpg

Miss. Suyu Wang

PhD Student

Miss. Tiffany, Ka-Yan Ip

PhD student

Miss. Chenyuan Wang

PhD Student

Mr. Derek, Chun-Lung Chan

PhD student

Miss. Jingxin Chen

PhD Student

Miss. Jingru Li

PhD Student

Mr. Jamie, Guan-Tai Lok

PhD Student

Mr. Hongyu Zhao

MPhil Student

xywei.jpg

Miss. Xueying Wei

PhD Student

Mr. Liang Zhong

PhD Student

Aliya.jpeg

Miss. Aliya Tiemuer

PhD Student

bottom of page